Saturday, October 26, 2013

JFW 2014 Day 4 (22nd October)

Japan Fashion Week
Somarta
_TOD3679.JPG_TOD3680.JPG_DAC8615.JPG_DAC8558.JPG

Japan fashion week - Motonari Ono
_TOD3491.JPG_DAC8376.JPG_DAC8343.JPG_DAC8413.JPG

Dekranasda (Rumah Batik, Rumah Kebaya)

Batik_Chic-dmon000039.JPG
Batik_Chic-dmon000032.JPGRumah_kebaya-dmon000009.JPGBatik_Chic-dmon000024.JPGRumah_kebaya-dmon000019.JPG


APPMI Mini Show(Agnes Budhisurya, Gregorius Vici, Hartono Gan)
_DAC8931.JPG_DAC8930.JPGAgnes-tod000034.JPGAgnes-tod000024.JPGAgnes-tod000004.JPG

gregorius-tod000007.JPGgregorius-tod000026.JPG_DAC9017.JPG_DAC8968.JPG

Hartono_gan-tod000018.JPGHartono_gan-tod000007.JPGHartono_gan-tod000009.JPGHartono_gan-tod000006.JPGHartono_gan-tod000013.JPG
APPMI Ready to Wear (Fomalhaut Zamel, Fuji Tjandra, Geraldus Sugeng, Ian Adrian, Misan, Oki Wong, Poppi Darsono)
_DSC6072.JPG_DSC6024.JPG_DSC5870.JPG


Fuji_Tjandra_Dac0099.JPGFuji_Tjandra_Dac0091.JPGFuji_Tjandra_Dac0095.JPGFuji_Tjandra_Dac0088.JPGFuji_Chandra-tod0076.JPGFuji_Tjandra_Dac0093.JPG

_DSC0636.JPGGeraldus_Sugengl-Dac0030.JPG_DSC0435.JPG_DSC0354.JPG_DSC0319.JPGGeraldus_Sugeng-tod0067.JPGGeraldus_Sugeng-tod0071.JPG

Ian_Adrian-Dac0072.JPGIan_Adrian-Dac0069.JPGIan_Adrian-Dac0070.JPG
Ian_Adrian-Dac0066.JPG

No comments:

Post a Comment